WhatsApp

Special Education Specialist

1 Advisor
Special Education Specialist

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin Özel Eğitim Bölümünden mezun olan kişilere Özel Eğitim öğretmeni, Özel Eğitim dalında yüksek lisans yapmış olanlara Özel Eğitim Uzmanı ünvanı verilir. Özel eğitim öğretmenleri atipik gelişim gösteren özel gereksinimli gruplarla çalışır. Öğrencilerin ihtiyaçlarını gözlemler ve değerlendirir. Normal eğitim tekniklerinin dışında özel ilgi ve eğitim yöntemlerini uygulayarak öğrencilerin kendi potansiyellerini en iyi şekilde yakalamasını sağlar. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda ebeveyinlerle, bakıcılarla, tıp uzmanlarıyla ve diğer alanlardan eğitim uzmanlarıyla görüşür, Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için öğretim metodları belirler, Öğrencilere yeni beceriler öğretir ve var olan becerilerin üstüne yenilerini inşa eder.