WhatsApp

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1- Sözleşmenin Tarafları

EBA GARAJ ANONİM ŞİRKETİ'nin sahip olduğu kidolog.com web adresi, mobil uygulamaları ve diğer platformları kısaca "Kidolog" olarak, işbu sözleşmede taraflardan www.kidolog.com internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler kısaca "DANIŞAN" olarak, yardıma ihtiyaç duyduğunuz alanlardaki uzman veya klinik psikologlar kısaca "DANIŞMAN" olarak anılacaktır.

2- Tanımlar

DANIŞAN / KİDOVEYN (Üye) : Kidolog web sitesi ve uygulamasında, profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, iş bu Sözleşmeyi kabul ederek Kidolog hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir.

DANIŞMAN / KİDOLOG (Uzman) : Kidolog uygulamasında DANIŞMAN’lara özel profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, uzmanlığını sunduğu resmî belgelerle (diploma, sertifika vb.) belgelemiş, Kidolog hizmet sözleşmesini kabul etmiş, başvurusu Kidolog tarafından kabul edilmesi halinde, Kidolog uygulamasında hizmet vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir.

3-Genel Hükümler

3.1 Kidolog uygulamasının sağladığı Danışmanlık hizmetinden yararlanmadan önce işbu sözleşmeyi okuyup kabul etmeniz gerekmekte olup, üyeliğini başlatmış olan her DANIŞAN aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

3.2 Bu sözleşme DANIŞAN’ın ve/veya DANIŞMAN’ın sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.

3.3 İş bu sözleşmedeki hak ve yükümlülükler hem DANIŞAN hem DANIŞMAN için geçerlidir.

3.4 Online Danışmanlık hizmeti sunan Kidolog’un amacı bir uzman tarafından görüntülü, sesli ve yazılı iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan yardım ve destekleyici Danışmanlık hizmeti sağlamaktır. Kidolog DANIŞAN’lara DANIŞMAN’larla iletişime geçerek Danışmanlık hizmeti alabilecekleri bir platform sağlayarak aracılık hizmeti verir.

3.5 Online danışma hizmeti zaman, mekan ve ekonomik olarak yüz yüze terapi alma imkanı olmayanlar veya almak istemeyenler için bu alanda bir psikolojik DANIŞMAN’dan faydalanmasını sağlar. Kidolog uygulaması üzerinden verilen online danışma hizmeti yüz yüze terapiler için geçerli tüm etik kurallara uymak şartıyla verilmekle birlikte hiçbir zaman yüz yüze psikolojik Danışmanlığın yerini tutmaz.

3.6 Kidolog web uygulamasından okuyucu olarak veya her ne suretle olursa olsun yararlanan tüm ziyaretçiler ve DANIŞAN’lar bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülük, Kidolog, telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumlulukların gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt eder.

3.7 DANIŞAN ve DANIŞMAN’lar yasa ve kanun hükmünde kararnameler ile tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder.

3.8 Online Danışmanlık hizmeti gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır. Telefon ya da anlık mesajlaşma programlarıyla veya görüntülü gerçekleştirilen konuşmalar DANIŞAN’ın onayı alınmadan asla kaydedilmez, dinlenilmez ve gözlem altında yapılmaz. Bu sebeple Kidolog web uygulamasının seans süresince gerçekleşen iletişimin içeriği ile ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.9 Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet web uygulamasında kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktarılan bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların servislerde web uygulamasında gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde web uygulamasına erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır.

3.10 Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

3.11 Kidolog web uygulamasındaki her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar.

4-Üyelik ve Verilerin Gizliliği

4.1 Uygulamaya ÜYE (DANIŞAN) olabilmek için; Reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak), kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması, daha önce herhangi bir sebepten Kidolog.com üzerinde üyelikten uzaklaştırılmamış olmak, herhangi başka bir yasal sebeple Kidolog ile bu SÖZLEŞME’nin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi üyeliği engelleyecek bir duruma sahip olmamak, kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımamak gerekmektedir.

4.2 Online Danışmanlık hizmeti kişiseldir. Sitede yer alan kullanım paketlerinin ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgi ve talebi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından Danışmanlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez. Bir gerçek kişinin veya kurumun Kidolog uygulamasında sadece tek bir hesabı olabilir. Mükerrer açılan hesaplar, uyarı yapılmaksızın Kidolog uygulaması tarafından kapatılır.

4.3 Kidolog üzerinden Danışmanlık hizmeti alırken girilmesi gerekli ad, soyad, telefon vs. bilgileri tam ve eksiksiz girilmelidir. İş bu bilgilerin gizlilik yükümlülüğü Kidolog uygulamasına aittir. Üye olurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan Kidolog sorumlu değildir. Girilen kişisel bilgilerin güncel ve doğru olduğu DANIŞAN tarafından kabul ve taahhüt edilir. Bu bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda Kidolog uygulaması DANIŞAN’ın hizmetini sonlandırma hakkına sahiptir. Kidolog ile iletişimde bulunmak için sağlanan iletişim kanallarının güvenliğini sağlamak DANIŞAN’ın sorumluluğundadır.

4.4 Bu platformun en önemli özelliği DANIŞAN’ların rumuz dışında kalan bilgileri sadece ilgili birimler (ödeme ve teknik birimle ilgilenenler) ile paylaşmak zorundadırlar. DANIŞAN’lar DANIŞMAN’lardan tamamen anonim ve gizli bir şekilde seans alabilme hakkına sahiptir. Bunun yanında DANIŞAN’lar yine DANIŞMAN’lara Kidolog.com web uygulamasında bulunan UZMANA SOR bölümünü kullanarak ücretsiz bir şekilde tamamen anonim olarak soru sorabilme hakkına sahiptir.

4.5 Üyeler, Kidolog’un üyelerin bütün iletişim bilgilerini yeni indirim, kampanya, güncelleme ve gerekli olacak herhangi bir duyuru için bilgilendirme amaçlı kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder.

4.6 DANIŞAN’lar üye hesaplarının üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasında veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan Kidolog sorumlu değildir. Tüm üyelik işlemleri ile üye bilgilerinin güncellenmesi gibi üye hesabındaki tüm işlemler sadece bizzat üye tarafından yapılabilir. Hesabınız üzerinden gerçekleşen tüm aktiviteler, şifre ve kullanıcı adınızı paylaştığınız üçüncü şahıslarınki de dahil olmak üzere DANIŞAN’ın sorumluluğundadır.

4.7 Kidolog üye seçiminde tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği web uygulaması olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını mahfuz tutmaktadır. DANIŞAN da dilediği zaman görüştüğü uzmanı değiştirebileceği gibi dilediği zaman tamamen sistemden ayrılma hakkına da sahiptir.

4.8 Kidolog DANIŞAN’ları web uygulaması içinde yer alan profillerini güncellerken ve web uygulaması üyeliğinin kendilerine tanıdığı hak ve imkânlarını kullanırken yürürlükteki yasal mevzuata, etik kurallara ve web uygulaması üyelik sözleşmesine uygun davranmakla yükümlüdürler.

4.9 Kidolog içinde yayınlanan uzmanlara ait kişisel bilgiler (özgeçmiş, unvan, adres, telefon vs. ) çoğu kez üye DANIŞMAN’lar tarafından girilmiş olup bu bilgilerinin ilgili kişi tarafından hatalı girilmiş ya da güncelliğini yitirmiş olması mümkündür. Kidolog web uygulaması yayınlanan DANIŞMAN bilgilerinin doğruluğu ya da güncelliğini garanti etmez. Hatalı olan bilgiler web uygulaması editörlerimize bildirildiğinde gerekli güncelleme ve düzeltmeler hızla yapılacaktır.

4.10 DANIŞAN tarafından yüklenen veriler üyelik sona erdikten hemen sonra kalıcı olarak silinir. DANIŞAN sisteme yüklediği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur.

4.11 Siteye DANIŞAN ve DANIŞMAN tarafından eklenen her türlü bilgi, belge, hizmet, yazı, ifade, dosya, görüntü vs. kaynaklara ait yasal sorumluluk DANIŞAN VE DANIŞMAN’lara aittir. Kişi anonim ya da görünür biçimde yaptığı her paylaşımdan kendisi sorumludur. Bu konuda Kidolog web uygulaması hiçbir sorumluluk altında değildir. DANIŞAN’lar ve DANIŞMAN’lar tarafından suç teşkil edecek, yasalara, uluslararası anlaşmalara aykırı ve Kidolog web uygulamasının amacına aykırı bilgi yayınlanamaz ve iletilemez.

4.12 Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, Kidolog, kullanıcının, web uygulamasını hatalı kullanımından veya sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde 0 güvenlik mümkün olmadığından ve 0 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı “Kidolog” yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte servislerde gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, iş bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

5-Ürün/Hizmet

5.1 Online danışmanlık hizmeti seansları DANIŞAN’ın tercihine göre yazılı (mesajlaşma seklinde), sesli ( telefonla konuşarak) ya da görüntülü (video seans) olarak 3 şekilde gerçekleşebilir. Seans süreleri 30 dk, 45 dk ya da daha geniş zaman dilimi satın alınarak tercih edilebilir. Seans şekilleri ve süreleri KİDOLOG tarafından değiştirilebilir.

5.2 DANIŞAN, DANIŞMAN’ın yeterliliği ve uzmanlığı konusunda tek sorumludur. DANIŞAN, bir DANIŞMAN’la iletişim kurduğunda herhangi bir şekilde şüpheye düştüğü taktirde, gecikmeden iletişimi koparmalı ve Kidolog yönetimini haberdar etmelidir. DANIŞAN bu Sözleşmeyi kabul ederek Kidolog web uygulamasını, oluşacak zararlarda sorumlu ve/veya taraf kabul etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3 Kidolog hizmet veren DANIŞMAN’ların vermiş olabilecekleri; bilgi, tedavi tavsiyeleri, ya da önermiş olabilecekleri kurum, ürün ve diğer DANIŞMAN’lar hiçbir koşul altında Kidolog tarafından tavsiye edilmiş , yönlendirilmiş, önerilmiş ve onaylanmış olarak kabul edilemez. Bu sebeple Kidolog DANIŞAN’ın yukarıda belirtilen ve DANIŞMAN’lar tarafından sağlanan bilgi ya da tavsiyeleri doğrultusunda oluşacak zarar ve kayıplardan hiçbir koşul altında sorumlu olmayacaktır.

5.4 Kidolog DANIŞAN’ları ve Kidolog uygulamasından yararlanan herkes Kidolog ilkelerine ve misyonuna saygı duymak ve Kidolog kurallarına uymakla yükümlüdür. Kidolog kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı davranılması halinde Kidolog ve hizmet veren DANIŞMAN, Danışmanlık hizmetini kesme hakkını sahiptir.

5.5 Sisteme kayıtlı olarak hizmet veren tüm DANIŞMAN’lar ,diploma ve cv’leri ile Kidolog’un talep ettiği diğer belge ve dokümanları Kidolog ile paylaştıktan ve sistem tarafından belgelerin doğruluğu incelenip onaylandıktan sonra hizmet vermeye başlarlar. Ancak DANIŞMAN’lar tarafından sağlanacak hizmetin kalitesi ya da uygunluğu garanti edilmemektedir ve bu gibi durumlarda Kidolog sorumlu tutulamaz.

5.6 Danışanlar aldıkları hizmetin ayıplı, eksik veya hatalı çıkması halinde DANIŞMAN’a durumu bildirmekle yükümlüdür.

5.7 Servislerde web uygulamasının kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesaj ve dosyalardan veya hizmetlerden Kidolog sorumlu değildir.

5.8 Kidolog web uygulamasında satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Kidolog kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmet sunabilir veya siparişi iptal edebilir.

6-Mücbir Sebep

6.1 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar taraflar açısından gecikme ve ifa etmeme veya temerrüt sayılmayacak veya bu durumlar için herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve tarafların gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler.

6.2 Online Danışmanlık desteği veren DANIŞMAN online psikolojik Danışmanlık sürecinde oluşabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu değildir. Seans teknik nedenlerle aksarsa eksik kalan ve DANIŞAN’ın ücretini ödemiş olduğu süre daha sonra tamamlanır.

6.3 Kidolog web uygulamasında çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı takdirde web uygulamasının geçici olarak DANIŞAN ve DANIŞMAN’ların kullanım hakkına zarar vermeden hizmeti durdurma hakkı saklıdır. Aksi durumda öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. DANIŞAN’lar hiçbir surette ücretini ödemiş oldukları hizmeti sonuna kadar kullanmaktan mahrum edilmez.

7-Fiyatlandırma ve Ücret İadesi

7.1 Kidolog, ürün/hizmet ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

7.2 Kidolog veya DANIŞMAN tarafından oturum iptal edilirse oturum ücreti iade edilir.

7.3 Danışan sesli veya görüntülü iletişim yolunu seçerek Danışmanlık hizmetine "randevu al" veya "hemen başla" seçeneklerinden birine tıklayarak erişebilir. Randevusu alınan tüm oturumların ücretinin ödenmiş olması gerekir.

7.4 Randevu saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan online seansa katılınmaması durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu DANIŞAN’dadır. DANIŞAN bu durumda ek süre isteyemez.

7.5 Kidolog web uygulamasında listelendiği halde satışa o an için sunulamaması veya kullanıcının satın aldığı bir hizmetin verilmemesi durumlarında Kidolog kullanıcıya bilgi vermek kaydı ile hizmetin para iadesi yapılarak iptali sağlanacaktır.

8-Fikri Mülkiyet

8.1 Hizmet içeriğinin tamamı telif hakkı, patent, marka tescili ve fikri mülkiyet haklarına tabii yasalar çerçevesinde korunmaktadır. İş bu sözleşmeyi kabul ederek Kidolog tarafından aksi ifade edilmedikçe web uygulamasındaki hizmetlerin ve içeriğin bir kısmını ya da tamamını değiştirmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, kiralamayacağınızı ve satmayacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Tüm yazılım ürünleri üzerinde tasarruf ve telif hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Eray Uğurelli’ye aittir.

9-Sözleşmenin Feshi

9.1 DANIŞAN’ın ve DANIŞMAN’ın işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde servislerde web uygulaması işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. DANIŞAN’a ve DANIŞMAN’a ait kullanıcı hesabı dondurulur ve veriler hemen silinir.

9.2 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında kullanıcılar satın almış oldukları hizmetten 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı süresi hizmet ifasına ilişkin sözleşmelerde sözleşmenin kurulduğu gün başlar. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

9.3 Danışman, satışa sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Danışandan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Kidolog web uygulamasını temsilci olarak atadığını kabul etmektedir. Temsil yetkisinin Danışman tarafından iptal edilmesi halinde Kidolog, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Danışman'ın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Danışan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Danışman’ın temsilcisi sıfatıyla Kidolog’a yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş olacaktır.

9.4 Kidolog ile DANIŞAN’lar, arasındaki mesafeli satış sözleşmesinden kaynaklı doğacak ihtilaflardan dolayı Kidolog web uygulamasının, idare ve yargı kararları dahil olmak üzere, herhangi bir zarara uğraması halinde onaylamış oldukları Kidolog üyelik sözleşmesi ve web uygulamasındaki diğer kurallar kapsamında Kidolog’un söz konusu zararları DANIŞAN’lara rücu etme hakkı olduğunu kabul ederler.

9.5 Mesafeli Satış Sözleşmesinin akdedilmesi DANIŞAN’ların ayrı ayrı Kidolog ile akdetmiş oldukları işbu üyelik sözleşmelerinin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup mesafeli satış sözleşmesi konusu hizmetin satışında Kidolog’un herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

10-Hizmet Uyuşmazlıkları

10.1 Kidolog; mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir.

10.2 Kidolog, DANIŞMAN’ların dikkatsizliği, tedbirsizliği sorumsuzluğu veya kusuru gibi nedenlerden meydana gelecek herhangi bir olaydan sorumlu değildir. DANIŞMAN’ların üyelere vereceği zararlar, DANIŞMAN’lar tarafından karşılanacaktır ve Kidolog’a rücu edilmeyecektir.

10.3 DANIŞAN, seanstan önce ya da sonra yaptığı, kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi kusurlu bir eylemden Kidolog ve DANIŞMAN değil DANIŞANIN kendisi sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

10.4 Danışanların ve DANIŞMAN’ların işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara gelebilecek zararlardan Kidolog sorumlu değildir.

10.5 DANIŞAN’lar ve DANIŞMAN’lar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Kidolog mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatına haiz olduğunu ve Üyeler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üyeler, hizmetin sunulmasından kaynaklanan tüm sorumluluğun uzmanlara ait olduğunu; internet web uygulamasının Danışan ve Danışman arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesinin tarafı olmadığını ve Mesafeli Satış Sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

11-Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

11.1 Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur.

12-Uyuşmazlıkların Çözümü

12.1 İşbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda T.C. Kanunları geçerlidir.

12.2 İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.